Zásady ochrany osobních údajů

Udělením souhlasu s nakládáním s osobními údaji, které se řídí nařízením EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) získáte přístup ke všem důležitým zprávám a sdělením z oblasti jógy.


Souhlasím, aby Jana Macháčková (IČO 00793329) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem nabízení služeb a produktů z oblasti jógy včetně zasílání obchodních sdělení v podobě elektronické formy přičemž takovýto souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a následují 3 roky.


Poznámka: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo souhlas písemně odvolat na e-mail:  info@jogovanisjanou.cz, Podrobnější znění o nakládání s osobními údaji se řídí podmínkami uvedených na www.jogovanisjanou.cz ve „Všeobecně obchodních podmínkách“ v bodě IV. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost.